شاخه‌ی درختیست
کنار اتاقم هر روز میکند
و و بیشتر در فرو میرود ...


2021/10/14 - 05:25
پیوست عکس:
IMG_20211014_052348_367.jpg
IMG_20211014_052348_367.jpg · 690x1279px, 44KB