واقعیت

2021/10/14 - 09:55
پیوست عکس:
images.jpeg
images.jpeg · 225x225px, 8KB
دیدگاه
mohsen3335

اجیل مشکل گشا ... {-34-}

1400/07/22 - 09:59 ·
Nazgol

شکلات بسنی {-a89-}

1400/07/22 - 10:00 ·
mohsen3335

همون ک گفتم {-34-}

1400/07/22 - 10:03 ·
Nazgol

نوتلا{-38-}

1400/07/22 - 10:04 ·
Toot

من بگم
هردوش

1400/07/22 - 10:05 ·
Nazgol

{-a76-}{-a76-}جارو بکش حوصلت سر نره{-38-}

1400/07/22 - 10:06 ·
Toot

مگه من رفته گرم خخ

1400/07/22 - 10:07 ·
Nazgol

{-a168-}{-a162-}

1400/07/22 - 10:09 ·
mohsen3335

شادی جملتو معنی میکنی ؟{-33-}

1400/07/22 - 10:13 ·
mohsen3335

اهان منظورت رفتگر بود {-20-}

1400/07/22 - 10:14 ·
Toot

واسه این نازگل باید اون جوری نوشت خخ

1400/07/22 - 10:16 ·
Nazgol

عر
این نازگل فهش بود{-38-}

1400/07/22 - 10:18 ·
Toot

نه تو مثل گلی ناز و خوشگلی

1400/07/22 - 10:21 ·
Nazgol

گولتو خوردم

1400/07/22 - 10:25 ·
Toot

بخور مزه نوتلا میده

1400/07/22 - 10:27 ·
Nazgol

{-a162-}دروخه توطعس {-a162-}

1400/07/22 - 10:28 ·
Toot

وای جنگ جهانی سوم را ا۴تاد

1400/07/22 - 10:33 ·
Nazgol

سلاح گرم بیارین

1400/07/22 - 10:36 ·
Toot

بمب اتم{-32-}

1400/07/22 - 10:37 ·
Nazgol

زبون دراز

1400/07/22 - 10:40 ·
Toot

خخت

1400/07/22 - 10:42 ·
Parvin-Has

مث من ک همیشه نازگل میگه کم چرت و پرت بخور{-33-}

1400/07/22 - 11:06 ·
Nazgol

عا {-18-}عر نخور اینقد میپوکی

1400/07/22 - 11:08 ·
Parvin-Has

دارم لاغر میکنم ۳کیلو وزنم رفته بود بالااا

1400/07/22 - 11:08 ·
Nazgol

عه خوبه پس
من که این چند روز همش میخورم اعصاب ندارم

1400/07/22 - 11:09 ·
Parvin-Has

عزیز دلمم بوس بهت انشالله اوضاع بهتر و بهتر بشه برلت

1400/07/22 - 11:15 ·
Nazgol

توهم همینطور
من که عادت میکنم به هر چیزی {-18-}

1400/07/22 - 11:19 ·
Parvin-Has

منم عادت میکنم و چقدر بده

1400/07/22 - 11:20 ·
Nazgol

خهلیییییییی

1400/07/22 - 11:22 ·
Parvin-Has

و چقد ما بدبختیمممم

1400/07/22 - 11:25 ·
Nazgol

نا نا میقام بدبخت باشم

1400/07/22 - 11:31 ·
Parvin-Has

کوفتهههه

1400/07/22 - 12:01 ·
Nazgol

عر
ویس چت
عر احمد خرو
عر شیقازززززززززززززز معالی اباد

1400/07/22 - 12:02 ·
Parvin-Has

احمد صبحی بهم پیام دادهههههه

1400/07/22 - 12:31 ·
Nazgol

عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررالان داشتم باباکوهی نگا می‌کردم هیچکدوم عکسای احمد نمیشه

1400/07/22 - 12:32 ·
Nazgol

احمد ففط تورو دوسته{-31-}

1400/07/22 - 12:35 ·
Parvin-Has

سی سی

1400/07/22 - 12:38 ·
Parvin-Has

حیف دستم بهت نمیرسه

1400/07/22 - 12:38 ·
Nazgol

چی دفته
بهش بگو دلم براش تنگه خیلی خره همین

1400/07/22 - 12:39 ·
Parvin-Has

هیچ سلام کرده
چشم میگمش

1400/07/22 - 12:43 ·