تو خیابون داشتم میرفتم دوست پسرمو دست تو دسته یه دختر دیگه دیدم...خیلی قلبم شکست دلم میخواست اونو به قتل برسونم
متاسفانه نتونستم کاری کنم چون شوهرم کنارم بود

2021/10/14 - 11:27 در بوشهری ها
دیدگاه
yasi

چقد این پسرا بی وفا شدن{-18-}

1400/07/22 - 11:28 ·
ber99keh

خیلی یاسی جون{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/22 - 11:31 ·
saeed37

{-36-}{-36-}{-16-}{-16-}{-36-}{-36-}{-36-}{-36-}

1400/07/22 - 11:33 ·
yasi

{-18-}{-18-}

1400/07/22 - 11:33 ·
ber99keh

چی شده آقا سعید{-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/22 - 11:36 ·
ber99keh

یاسی ببین سعید هنگ کرده {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/22 - 11:36 ·
yasi

سعید همیشه یا علامت سواله یا ریشش میخارونه یا هنگ {-7-}{-20-}

1400/07/22 - 11:56 ·
ber99keh

{-33-}{-33-}{-33-}

1400/07/22 - 11:59 ·
yasi

والا{-18-}{-18-}

1400/07/22 - 12:00 ·
saeed37

{-36-}{-36-}{-30-}{-30-}{-30-}{-30-}{-30-}

1400/07/22 - 15:32 ·
yasi

{-20-}

1400/07/22 - 15:42 ·
saeed37

{-24-}{-24-}

1400/07/22 - 15:43 ·