هیــــچوقت واسه فامیل حتی یـک فایل هم کپی نکنید! چون از اون به بــعد واسه سی دی آهنگ بنـــدری زدن تا هــک سایت اف بی آی آمریکا هم به شما مراجعه میکنن!:)

2021/10/14 - 11:38 در بوشهری ها