من فقط یه بار تو عمرم قرعه کشی برنده شدم
اونم تو دوم دبستان بود معلم میخواست درس بپرسه قرعه به اسم من در اومد

2021/10/14 - 12:00 در بوشهری ها
دیدگاه
yasi

چقد تو خوش شانسی{-18-}

1400/07/22 - 12:03 ·
ber99keh

خیلی عزیزم.قرعه به نام کسی درنیومد الا من{-7-}{-7-}{-7-}

1400/07/22 - 12:04 ·
yasi

بیا تا مهلت هس لاتاری ثبت نام کن حتما پذیرفته میشی واسه اقامت امریکا {-18-}

1400/07/22 - 12:10 ·
ber99keh

من تا ثبت نام اسمم اول از همه درمیاد{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/22 - 12:11 ·
yasi

میدونم میدونم{-18-}{-18-}

1400/07/22 - 12:12 ·
ber99keh

الان کمال همنشین درتو اثر میکنه و تو هم برنده میشی{-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/22 - 12:15 ·
yasi

{-a162-} برم من قصد رفتن به سرزمین کفار ندارم{-18-}

1400/07/22 - 12:17 ·
ber99keh

آخی نازی چرا.همه اونجا و منتظر تو {-2-}{-1-}

1400/07/22 - 12:19 ·
yasi

قبلا بخاطر ملانی میخاستم برم دیگه اونم شوهرش رای نیاورد پشیمون شدم{-18-}

1400/07/22 - 12:20 ·
ber99keh

عزیزم برو بخاطر اونی که شوهرش رای آورد .حسابی تو کاخ بهت خوش میگذره {-7-}

1400/07/22 - 12:23 ·
yasi

نه من فقط رو ملانی کراش دارم{-7-} کاخ بدون ملانی نمیخام{-18-}

1400/07/22 - 12:26 ·
ber99keh

ای بابا تو فکر خودت باش ملانی دیگه دمده شده دختر خوب{-11-}

1400/07/22 - 12:27 ·
yasi

اصن لامصب قالی کرمونه دمده تو کارش نی{-18-}

1400/07/22 - 12:28 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/22 - 12:29 ·
yasi

ای بابا {-a162-}

1400/07/22 - 12:34 ·