یه کنترل داریم تا منو میبینه بدون باطری هم کار میکنه

از بس که زدمش

2021/10/14 - 12:18 در بوشهری ها
دیدگاه
mohammad123

قشنگ بود. {-7-}

1400/07/22 - 12:20 ·
ber99keh

متشکرم {-11-}

1400/07/22 - 12:21 ·
mohammad123

سر کار جلوی همکارام خندم گرفت. خخخخ

1400/07/22 - 12:25 ·
ber99keh

خوبه باعث خندیدن دوستان شدم {-11-}

1400/07/22 - 12:27 ·
mohammad123

بله ممنون. اخه ما هم توی خونه همین جریان را داریم، حتی پسر کوچیکم هم هی کنترل را میزنه روی زمین. خخخخ

1400/07/22 - 12:31 ·
ber99keh

{-7-}{-7-}{-7-}

1400/07/22 - 12:34 ·