پنج شنبه است روز درگذشتگان روز خیرات روز هدیه روز خواندن قران روز فاتحه و صلوات خــــــدایـا مسافران بهشتی ما را مورد رحمتت قرارده پنجشنبه است همان روزی ڪه اموات میایند به سمت نزدیکانشان دستشان ازدنیا ڪوتاه است ومحتاج یادڪردن ماهستند بافاتحه وصلوات روحشون را شاد کنیم.
اللهم صل علی محمدوال محمد وعجل فرجهم
2021/10/14 - 15:23
پیوست عکس:
download (3).jpg
download (3).jpg · 220x229px, 8KB