رڪعتِ چَندم...ڪجا بودَم... نمی‌دانَم، ولی..
بُرد نامَتـــــ ‌را ڪسی، یادَت نَمازم را شڪست!
2021/10/15 - 01:41