صبح از هـوسِ رویت رفتم به گلستان ها
باشد که کنم خود را مشغول به گُل چیدن

گـل ها چـو مـرا دیـدند فریـاد بر آوردند
کان گُل که تومیخواهی اینجا نتوان دیدن

2021/10/15 - 08:48
دیدگاه
roya15

خیلی قشنگ بود

1400/07/23 - 16:08 ·