از دور دوستت دارم !

بی هیچ عطری

آغوشی

نگاهی

2021/10/15 - 16:28
پیوست عکس:
nody-عکس-دست-دونفره-واقعی-1631145557.jpg
nody-عکس-دست-دونفره-واقعی-1631145557.jpg · 720x810px, 51KB
دیدگاه
mehrrsa

از دور دوستت دارم !

بی هیچ عطری

آغوشی

نگاهی

یا حتی بوسه ای

تنها برای بودنت دوستت دارم

همیشه بمان

حتی همین قدر دور ،

حتی همین قدر محال

شاید سهم من از تو

همین دوری

و محال بودن است....

ܓ✿ܨܓ✿ܨܓ✿ܨܓ✿ܨܓ

1400/07/23 - 16:31 ·