{-18-}

لرا گوش بدن{-7-}
AUD-20211015-WA0028.m4a · 4.1MB
2021/10/16 - 00:31
دیدگاه
yasi

پس ما چی{-15-}

1400/07/24 - 00:33 ·
roya15

{-23-}فدات عزیزم گفتم اونا ک لری بلدن گوش بدن {-11-}

1400/07/24 - 00:34 ·
roya15

هرچن انتر خیلی کفر میکنه اما من خوشم اومد {-7-}

1400/07/24 - 00:35 ·
yasi

یه کم متوجه میشم {-7-}{-49-}{-23-}

1400/07/24 - 00:36 ·
roya15

اگه متوجه میشی تا اخر گوش بده من ک خیلی خندیدم{-7-}

1400/07/24 - 00:38 ·
yasi

گوش دادم{-49-}

1400/07/24 - 00:39 ·
roya15

{-41-}عزیزی {-29-}

1400/07/24 - 00:42 ·
yasi

{-49-}{-41-}{-23-}

1400/07/24 - 00:44 ·
ram

تیه ناره {-18-}

1400/07/24 - 08:24 ·
ram

بیا تا مو بخرما پیرزن بدبخته نونه چنه

1400/07/24 - 08:25 ·
Nazgol

{-a82-}

1400/07/24 - 09:54 ·
roya15

میدونه چیه
اما چندشش میاد {-18-}

1400/07/24 - 13:44 ·
ram

طوری ک ای داره میگه تیه داره یا نداره انگاری تا الان ندیدشه خخخ

1400/07/24 - 14:38 ·
roya15

شایدم ندیده {-7-}

1400/07/24 - 14:39 ·
roya15

من ک خیلی دوسش داشتم از دیشب دارم گوشش میدم {-18-}

1400/07/24 - 14:41 ·