‏غیر قابل پیشبینی ترین موجود دنیا هم اون شیر دستشویی عمومیه که


هرچی باز میکنی اب نمیاد یهو با تمام فشار میزنه همه جونتو خیس میکنه!
2021/10/16 - 09:06
دیدگاه
Nazgol

{-a82-}

1400/07/24 - 09:53 ·
gholamali234

عخی عخی .خخخخخ

1400/07/24 - 10:14 ·
Nazgol

هاها
نی نی ها کجان

1400/07/24 - 10:14 ·
gholamali234

البته نی نی هم نیستن مادر بزرگ
بیتا مدرسه هست
سمیره مریض هست خانه هست
اون یکی هم شکم مادرش هست ان شاءالله دوشنبه بهت امار می دهیم رفتیم سنوگرافی.خخخخخ

1400/07/24 - 10:17 ·
Nazgol

من هرجور حساب میکنم کی بچه 4 دبستان اوردی {-18-}

1400/07/24 - 10:19 ·
gholamali234

من نیاوردم خانمم اورده بعدش من 19 سالم بود پدر شدم خب.خخخخخخ{-18-}

1400/07/24 - 10:20 ·
Nazgol

افرین 19 سال
عر
خانمت نی نی بوده{-15-}

1400/07/24 - 10:21 ·
gholamali234

خانمم 17 سالش بود مادر شده .خخخخخ{-33-}

1400/07/24 - 10:24 ·
Nazgol

سی کفترای عاشق
قمری البته بگیم بهتره

1400/07/24 - 10:25 ·
gholamali234

خب دیگه
بنظر من شتری هست که در خانه همه می خواد بخوابه هر چه زودتر بهتر من از همین حالا از رفقای خودم با این یکی دنیا بیاد سه هیچ جلوترم.خخخخخ{-33-}

1400/07/24 - 10:27 ·
gholamali234

من الان خانمم 13 سال خانه پدرش بوده 14 سال هم هست خانه من هست.خخخخخخ{-33-}
الان اینقده منو می شناسد و رفتارهای منو پدرش رو نمی شناسد.خخخخخخ

1400/07/24 - 10:28 ·
gholamali234

رفتیم گواهی رشد بگیریم برا ازدواج هم برا خودم هم برا خانمم اول اونو یه برگه داد دستش گفت برو فلان اتاق امضاء بگیر بیار برام بعدش چند دقیقه بعد به مو گفت برو امضاء بگیر بیار من رفتم دیدم عخی خانمم وایسده دم در اتاق نمی رود تو دارعه گریه می کنه بهش گفتم چته خو چرا گریه می کنی گفت اون سرباز بعد بیرون اومدن منو تعقیب می کرد گفتم عیبی نیست کار قاضی هست فرستادش تا ببینه تو چطوری پیدا می کنی این اتاق رو برگه خودم و خودش رو بردم امضاش رو گرفتم.خخخخخخخخ

1400/07/24 - 10:32 ·
Nazgol

ینی 15 سالته بوده
وخ شما رد دادین رسما

1400/07/24 - 10:40 ·
gholamali234

نه 16 سالم بود من .خخخخخ{-33-}

1400/07/24 - 10:41 ·
Nazgol

عر
عامو شما دوتا کحا دنیا اومدین{-38-}
ننه باباهاتون حالشون خوب نبوده

1400/07/24 - 10:42 ·
gholamali234

نه اتفاقا خیلی هم حالشون خوب بود فکر می کنید بچه تا 30 سالش بشه ازدواج نکنه تو این مدت چه کاز می کنه
بعد اون دختر تا 30 سالش نشه درسش تمام نشه ازدواج نکنه باس چه کار کنه .خخخخ
نه اتفاقا بزرگترین اشتباه همینه خب.خخخخخخ

1400/07/24 - 10:44 ·
Nazgol

عا شاید
نمیدونم
گیج شدم
شما ادامه بدین
ولی سالی یه بچه میاوردین الان 14 بودن تیم والیبال و فوتبال میدادین

1400/07/24 - 10:46 ·
gholamali234

نه من که حرفی نداشتیم حیف خانمم قبول نمی کرد.خخخخخ
ما دیگه بریم باجازه خدا نگهدار.خخخخخخ{-18-}

1400/07/24 - 10:48 ·
Nazgol

خانومتو بیار گپ ببینمش
بای

1400/07/24 - 10:49 ·