به پدربزرگم گفتم:
چرا بعد از ۵۰ سال زندگي مشترک هنوز با مادربزرگم تو یه بشقاب غذا میخورید.


گفت اگه یه وقت زهر ریخته باشه تو غذام خودشم بخوره.
2021/10/16 - 09:16
دیدگاه
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/24 - 09:24 ·
gholamali234

ینی تا حالا اینقدر منطقی آدم دیدی.خخخخخ

1400/07/24 - 10:13 ·
ber99keh

نه والا

1400/07/24 - 10:18 ·
gholamali234

یه ایطو چیایی ما تو خودمون برا خودمون داریم.خخخخخخ

1400/07/24 - 10:20 ·
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/24 - 10:21 ·
gholamali234

خدا رحمتش کنه از اینقدر ایمینی بعد کارش اصلا به وج اومدم.خخخخخخخ

1400/07/24 - 10:23 ·
ber99keh

تو هم یاد بگیر واست خوبه {-7-}{-7-}{-7-}

1400/07/24 - 10:30 ·
gholamali234

ما داریم درس پس می دهیم .خخخخخخخ

1400/07/24 - 10:33 ·
ber99keh

{-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/24 - 10:42 ·
gholamali234

عخی خو گفتن دورغ گناه هست.خخخخخخخ

1400/07/24 - 10:46 ·
ber99keh

تو هم که همش راست میگی {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/24 - 10:48 ·
gholamali234

عخی حالا بعضی جاها گفتن عیبی نیست .خخخخخخخ

1400/07/24 - 10:49 ·
ber99keh

{-54-}{-54-}{-54-}

1400/07/24 - 10:50 ·