من‌که در بندم کجا؟ میدان آزادی کجا؟
کاش راه خانه‌ات این‌قدر طولانی نبود...؟؟
2021/10/16 - 09:44
دیدگاه
mohammad123

خیلی پرویی و بی شخصیتی، تو را دیگه کجایی دلم جا بدم، بختک و اویزون...

1400/07/24 - 10:00 ·
Nazgol

وسطش{-15-}

1400/07/24 - 10:10 ·
mohammad123

یه کم برای خودت شخصیت قاعل شو...

1400/07/24 - 10:14 ·
Nazgol

{-a77-}

1400/07/24 - 10:15 ·
mohammad123

من اصلا از ادمهای جلف و سبک خوشم نمیاد، با اون کامنتهای مسخره ای که میزاری..

1400/07/24 - 11:29 ·
Nazgol

{-a82-} سنگ بستم به پام سنگین شم

1400/07/24 - 11:43 ·