به تعدادی کارگر ساده جهت چیدن گردو نیازمندیم!
2021/10/17 - 12:57
پیوست عکس:
photo_2021-10-17_12-56-08.jpg
photo_2021-10-17_12-56-08.jpg · 1257x1080px, 57KB
دیدگاه
ana36

بیچاره صاحب باغ {-15-}{-15-}{-15-}

1400/07/25 - 13:53 ·
eryt

عخی .خخخخخخخ{-18-}

1400/07/25 - 14:19 ·
ana36

{-a80-}{-59-}{-31-}

1400/07/25 - 14:24 ·
eryt

نه گریه نکن یخته از پول که از گردو در اوردیم هم کمک به فقرا می کنیم برا خیر بیشترش نظرت چیه .خخخخخخخ

1400/07/25 - 14:40 ·
eryt

میگن دوتا دزد رفتن دزدی بعدش موقعه تقسیم اون یکی دزده گفت ببین اگه به دو قسمت مساوی درست تقسیم نکنی من حرومت باشه از خون سگ هم حرومتر هست برات.خخخخخ
میگن دوتا می خواستند بروند دزدی یکی شون گفت بریم دست نماز بگیریم گفت چرا گفت اینجوری خیریش بیشتره .خخخخخخ{-18-}

1400/07/25 - 14:43 ·
ana36

{-16-}نمیخواد پول شویی راه بندازی فقط دزدی نکن ... {-15-} البته دور از جان شما ...

1400/07/25 - 14:48 ·
eryt

نه می خوام حلالش کنم دیگه .خخخخخخ

1400/07/25 - 14:52 ·
ana36

کلاه شرعی سر خودتون نزار ... {-1-}

1400/07/25 - 14:55 ·
eryt

کلاه کجا بوده حلال طیب طاهرش می کنم بعد استفاده می کنم.خخخخخخخ

1400/07/25 - 14:57 ·
ana36

{-59-}{-a68-}

1400/07/25 - 15:00 ·
eryt

بیا اصلا مال دزدی هم چرب چیل تر هست هم خوشمزه تر مخصوصا لقمه کسی گرفته باشه ازش بقاپی .خخخخخخ{-33-}

1400/07/25 - 15:02 ·
ana36

{-13-}{-16-}{-36-}

1400/07/25 - 15:09 ·
eryt

خو نخور اینطوری نگاه مو نکن ترسیدم خو بذار راحت از گلو پایین بره.خخخخخخ

1400/07/25 - 15:13 ·