قرص است به !
همانم که را " " میکنم...❤❤❤
2021/10/18 - 06:25
پیوست عکس:
IMG_20211018_061507_809.jpg
IMG_20211018_061507_809.jpg · 1280x1280px, 193KB
دیدگاه
error

سلام گوگول
چطوری؟

1400/07/26 - 17:48 ·
Farid

سلامممممم جینگولی من
ازینورا راه گم کردی
خلاصه خدا نکنه تب کنم پرستارم تو باشی {-33-}

1400/07/27 - 23:40 ·
error

باه باه جینگولی {-7-}
نبودم چن روزی، گفتم ی سر بیام ببینمتون بناناها{-49-}
عاره بابا تب نکن من هیچی بارم نیست تازه میزنم شتکت میکنم {-18-}

1400/07/28 - 10:48 ·
Farid

مرسی رفیق نارگیل من ک سر زدی{-23-}
یا حضرت تیر برق پس بهتر تب نکنم شتک پتکمون نکنی{-33-}

1400/07/30 - 07:19 ·
error

چاکردم بناناچیِ ناناز{-49-}
من فقط بلدم بوس کنم ک طرف خوب بشه {-18-}

1400/07/30 - 09:02 ·
Farid

مخلصیم ک {-23-}
واو چ چ نسخه عالیی پس تب کنم همون پرستارم تو باشی اما تو دانشگاه پرستار شی ک نسخه پیچیدنت اثر کنه {-7-}

1400/08/1 - 15:22 ·
error

زن نگرفتی بیام علوسیت؟{-7-}
قرار شد دیگ تب نکنی عه {-18-}
ولی ی پسربچه بود میترسید از خون گیری سرشو گرفتم بغلم نازیش کردم یکم عاروم شد{-26-}

1400/08/1 - 15:41 ·
Farid

نه باو کی زنشو به من میده بگیرم{-7-}
نه دیگه وقتی پای بوس پرستار وسطه من تب چیه تشنجم میکنم{-18-}
یاحضرت تبر من کلا از امپول میترسم {-38-}

1400/08/1 - 15:45 ·
error

من نمیدونم من شیرینی میخوام{-15-}
خب باشه تب کن ولی فقد ی دونه {-18-}
منم{-31-} واسه واکسن ی کولی بازی دراوردمااااا {-33-}

1400/08/1 - 15:48 ·
Farid

اخه من زن نمیخوام بگیرم ک
دختر میخوام بگیرم{-15-}
به به یه دونه چیع تو بگو نصفه من کلا قش{-7-}
فاطی یکی از همکارای مامانم واکسن میزد اون منو شناخت گفت پسره گنده بک خجالت بکش مگ پسر خانم فلانی نیستی گفتم چرا خلاصه ازون عربده ها زدم ک کمر شکنه سالن همه اونا ک دز اول بودن در رفتن {-18-}

1400/08/1 - 15:53 ·
error

خب حالا منم منظورم همون بود:| ی گوگولاشونو بگیر{-7-}
{-49-}
تامام{-7-}
وای ننهههههه بمیرم {-18-}
منم نشسته بودم میگفتم نمیتونم راه بیام وای دستم دختره ک واکسیناتور بور هی میگفت وای بگردم وای خوبی وای چی
حالا دوز دومم خوردی یا چی؟{-33-}

1400/08/1 - 16:01 ·
Farid

خا یدونه اناناسشو میگرم فعلا زوده{-7-}
چسبید ک {-23-}
باو منم دوز دومم بود دیه اولی با انسولین زد دردش کنم دومی با این امپول گاویا{-18-}

1400/08/1 - 16:11 ·
error

اصن چن سالت بود؟{-7-}
جان جان{-44-}
وای ننه {-18-} ب من جفتشو با سرنگ دو زد ناکارم کرد {-33-}

1400/08/1 - 16:17 ·
Farid

من خیلی گنده ام 38 {-38-}
وای وای {-26-}
الهی الان جا واکسنت اوفینا شد{-33-} عجب نامردی بودع

1400/08/1 - 16:43 ·
error

باه باه شما ی گوگولِ گنده ایی {-7-}
خب بسه دیگ الان از خجالت عاب میشم {-18-}
عاره ولی من خیلی کولی بازی درمیارم تو این موردا
میخواستم سرم بزنم عر میزدما {-33-}

1400/08/1 - 20:48 ·