نامه ای به خودم:میدونم بعضی وقتا حالت خوب نیست!میدونم آرزو ه...
نامه ای به خودم: میدونم بعضی وقتا حالت خوب نیست!
میدونم آرزو های زیادی داری!
میدونم هدفات خیلی بزرگن!
میدونم خیلی شبا از ناراحتی خوابت نمیبره!
میدونم با اینکه خیلی درد داری سعی میکنی همیشه بخندی و همه رو شاد کنی.
میدونم با وجود اون همه زخمی که بخاطر سختیا رو تنت نقش بسته هنوزم زیبایی.
میدونم شاید خیلی جاها حرفایی بهت زده شده که نباید هیچوقت اونا رو میشنیدی.
میدونم که ادم قوی هستی.
پس لطفا خسته نشو.
به قوی بودنت ادامه بده.
2021/10/18 - 10:35
دیدگاه
ram

سعی میکنم ولی گاهی کم میاره ادم

1400/07/26 - 10:37 ·
sahar71

موافقم کاریش نمیشه کرد اما {-35-}

1400/07/26 - 10:37 ·
Reza14

{-35-}{-37-}

1400/07/27 - 14:17 ·
sahar71

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1400/07/28 - 13:43 ·