مسئولین عزیزمملکت همش خدارابالاسرکارهاشون میدونن بی زحمت خداراکناربزارن ومردم بالاسرکارهاشون باشن بهتره هم خدااذیت نمیشه هم بندگان خداشایدبه حقشون رسیدن

2021/10/18 - 11:15