تو وقتی شعر می‌خونی منو یادت میاد اصلاً؟
تو یادت موندن اون روزا که دیگه برنمی‌گردن؟
بدون حالا بدون ‌تو یکی دلتنگه این گوشه
هنوزم قهوه‌شو تنها به عشقت تلخ می‌نوشه.

2021/10/18 - 11:25