یه روزی با کسی روبرو میشین که به گذشته شما اهمیت نمیده؛ چون میخواد توی آیندتون، کنار شما باشه ... / آلفرد هیچکاک
2021/10/18 - 11:32 در اریا
دیدگاه
yasi

موافقم {-35-}

1400/07/26 - 11:52 ·
Nazgol

عز

1400/07/26 - 12:05 ·
hamid-41

{-35-}{-35-}

1400/07/26 - 12:11 ·