این “دل “اگر کم است…بگو “سر” بیاورم
یا امر کن که یک ” دل ” دیگر بیاورم
خیلی خلاصه عرض کنم ” دوست دارمت”
دیگر نشد عبارت بهتر بیاورم...؟؟

2021/10/18 - 12:04
دیدگاه
Nazgol

{-a70-}

1400/07/26 - 12:05 ·
mohammad123

هرچی بهت اعتنایی نمیکنم بازم از رو نمیری؟؟؟

1400/07/26 - 12:14 ·
Nazgol

{-a162-}

1400/07/26 - 12:16 ·
mohammad123

پر روووووو..

1400/07/26 - 12:19 ·
Nazgol

{-a83-}

1400/07/26 - 12:23 ·