آق مدیرم پیداش شد

2021/10/18 - 12:25
پیوست عکس:
980650852000.jpg
980650852000.jpg · 1080x697px, 152KB
دیدگاه
masood

میخام قوزبند رو اقساطی 24 ماهه ازش بخرم {-54-}

1400/07/26 - 12:27 ·
yasi

بدون پیش پرداخت هم باشه{-7-}

1400/07/26 - 12:35 ·
masood

آره سود هم نکشه رووش ، ماهی دو سه هزار تومن هم بدم
می تونم بخرم ، هم خریدمو کردم هم از پست ثابت سایت حذف میشه {-7-}

1400/07/26 - 12:37 ·
yasi

اره بدون سود
نه ولی شاید تشویق بشه بیشتر بمونه این پست{-20-}

1400/07/26 - 12:41 ·
masood

عه دارم میخرم ک حذف کنه
شصت هزاااار تومن دارم میدمااااا {-7-}

1400/07/26 - 12:42 ·
yasi

قرارداد بنویس که حذف کنه پست رو {-33-}

1400/07/26 - 12:45 ·
masood

می ترسم بنجل هاشو بندازه {-11-}

1400/07/26 - 12:50 ·
yasi

پس امکان پس دادن هم بگو تو قرارداد بنویسه{-20-}

1400/07/26 - 12:53 ·
roya15

پس من کو ؟

1400/07/26 - 12:55 ·
masood

آره مشاوره بده ، حواسم باشه نندازه پشیمون مون کنه {-7-}

1400/07/26 - 12:59 ·
masood

رها دیر اومدی تموم شد {-7-}

1400/07/26 - 13:00 ·
roya15

ارع تازه آن شدم {-11-}

1400/07/26 - 13:05 ·
yasi

اره خرید مهمیه {-20-}

1400/07/26 - 13:08 ·
yasi

رها {-41-}

1400/07/26 - 13:10 ·
roya15

{-41-}ای جونم {-23-}

1400/07/26 - 13:19 ·
yasi

{-23-}رها {-49-}

1400/07/26 - 13:20 ·
mohsen3335

{-7-}{-7-}

1400/07/26 - 13:21 ·
yasi

محسن دوری {-34-}

1400/07/26 - 13:23 ·
mohsen3335

تازه رها این عادتشو ترک کرده بودااا . {-18-}

1400/07/26 - 13:25 ·
yasi

اره یادمه رها میذاشت اینجور پست های {-33-}

1400/07/26 - 13:31 ·
roya15

موسن من و تو دیگع طلاق گرفتیم {-18-}

1400/07/26 - 13:32 ·
yasi

مبارکه رها{-18-} تو دیگه برا خودمی {-41-}

1400/07/26 - 13:33 ·
roya15

{-49-}جوووووووون
مال خودتم یاسی {-18-}

1400/07/26 - 13:36 ·
yasi

{-18-}

1400/07/26 - 13:38 ·
masood

محسن محو شد {-7-}

1400/07/26 - 14:12 ·
mohsen3335

یاسی تو هم فقط سواستفاده کن هااا {-18-}{-18-}

1400/07/26 - 19:19 ·
yasi

محسن دیگه باید از موقعیتها بهره برد{-34-}{-18-}

1400/07/26 - 19:21 ·
mohsen3335

رها فعلا دور دور یاسیه {-12-}{-18-}

1400/07/26 - 19:25 ·
yasi

{-7-}

1400/07/26 - 19:29 ·
roya15

{-29-}

1400/07/26 - 19:32 ·