خودم ۱۸ سالمه
کمرم ۶۸ سالشه
زانوم ۵۴ سالشه
و اعصابم دیروز ۱۲۷ ساله شد
2021/10/18 - 13:01
دیدگاه
Nazgol

فک کردی برام مهمه

1400/07/26 - 14:19 ·
Reza14

کیستی ناز گل پیجت جدیده ؟

1400/07/26 - 14:28 ·
Nazgol

از دیار مارکوپولو
اره جدیدیم {-a82-}

1400/07/26 - 14:29 ·
Reza14

اهل ونیز یا رم اکی خوش اومدی ب سرزمین عجایب

1400/07/26 - 14:33 ·
Nazgol

اسپانیولولی
سرزمین پیرا بگی بهتره

1400/07/26 - 14:34 ·
Reza14

مارکو ایتالیایی نبود مگه

1400/07/26 - 14:35 ·
Nazgol

دلش اسپانیولولی بود

1400/07/26 - 14:36 ·
Reza14

قلوش و خوش گوشتش لابدایتالیا اره

1400/07/26 - 14:37 ·
Nazgol

روحش اسپانیا بوده اصن

1400/07/26 - 14:40 ·
Reza14

تو روحش پس

1400/07/26 - 14:42 ·
Nazgol

{-a121-}

1400/07/26 - 14:46 ·
Amiiir

ارواح عمت کمرت 68 سالش باشه ... زیر 80 نیست

1400/07/26 - 14:52 ·
Reza14

{-18-}{-a151-}

1400/07/26 - 16:28 ·