من هر بار که از این انگورهای درشت قرمز می‌خورم
فکر می‌کنم یکی از خُلفای عباسی‌ام
2021/10/18 - 13:02
دیدگاه
mohsen3335

سلام رضا
تو هم رفتی تو کار رگباری !{-33-}

1400/07/26 - 13:08 ·
Reza14

سلام میزداش
ن ی چنتا جوک بود زدم نیستم کم میام {-7-}{-33-}

1400/07/26 - 13:09 ·
roya15

من ک عاشق انگورم

1400/07/26 - 13:10 ·
mohsen3335

ولی اون انگورای درشت قرمز واسه یه کار دیگس هااا {-34-}

1400/07/26 - 13:12 ·
Reza14

منم عاشق انگورم مخصوصان تو دبه رها {-7-}

1400/07/26 - 13:13 ·
Reza14

همون میزداش دانم {-18-} الان وقتشه شانی ها رسیده

1400/07/26 - 13:14 ·
mohsen3335

اره وقتشه

1400/07/26 - 13:17 ·
roya15

{-34-}ن من تو دبه شو دوس ندارم {-11-}

1400/07/26 - 13:17 ·
Reza14

{-a151-} بزن روشنت میکنه

1400/07/26 - 16:31 ·
roya15

مگه الان خاموشم {-34-}

1400/07/26 - 19:33 ·
Reza14

روشنی ؟ {-a151-}

1400/07/26 - 19:49 ·
roya15

پ ن پ خاموشم

1400/07/26 - 20:10 ·
Reza14

چی زدی ؟ روشن شدی

1400/07/26 - 20:11 ·
roya15

هرچی تو زدی

1400/07/26 - 20:14 ·
Reza14

من انگور تو دبه

1400/07/27 - 11:59 ·
roya15

من من انگورشو تو مشروبشو {-11-}

1400/07/27 - 12:58 ·
Reza14

{-18-} اکی

1400/07/27 - 13:30 ·