خو لامصب حداقل اسمشو یاد میگرفتی،شاید برای همین ولت کرد.


فاطی جان اگه برگشتی یه کم باهاش دیکته
کار کن
2021/10/18 - 17:04
پیوست عکس:
photo_2021-10-18_16-49-14.jpg
photo_2021-10-18_16-49-14.jpg · 1181x1080px, 63KB