شبتون بخیر
برایت آرزو می کنم هر زمان که چشمانت را می بندی و به خواب می روی خواب های خوش پشت پلک هایت را گرم کنند و هر زمان که چشمانت را باز می کنی در صبح واقعیت زندگی ات به زیبایی رویاهای شبانه ات باشد شب خوش دوست خوبم
2021/10/19 - 00:08
پیوست عکس:
photo_2021-04-27_12-16-23.jpg
photo_2021-04-27_12-16-23.jpg · 960x892px, 53KB