یکم میخ و پونز می‌ریختن تو جاده، کابل سقوط نمی‌کرد!
2021/10/19 - 08:19
پیوست عکس:
photo_2021-10-19_08-19-07.jpg
photo_2021-10-19_08-19-07.jpg · 768x604px, 75KB
دیدگاه
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/27 - 08:30 ·
eryt

وجدانن اینا همه پاشون پتی هست .خخخخخ

1400/07/27 - 08:39 ·
ber99keh

پاشون پتی هست {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/27 - 08:41 ·
eryt

{-a105-}پ ن پ سر{-a105-} شون پتی هست ما هم نامحریم بگو یالله اهمی چیزی بعد وارد شو.خخخخخخخ{-33-}

1400/07/27 - 08:45 ·
ber99keh

سرشون که بیچاره ها پوشیده هست و پتی نیست{-18-}{-18-}

1400/07/27 - 08:48 ·
eryt

میگم شاید داری وارد حریمشون می شویم پتی باشد اونوقت قانون اینا هم که قانون جنگل هست میگن حکم نگاه به نامحرم اعدام هست.خخخخخخ

1400/07/27 - 08:55 ·