پشت هر مرد موفقی
زنی در حال دویدن است
که هنوز بهش نرسیده تا جلوشو بگیره
2021/10/19 - 12:25
دیدگاه
roya15

مردا بدون زنا نمیتونن نفس بکشن
اما بدون مردا دنیا بهشته

1400/07/27 - 13:19 ·
Nazgol

{-32-}اره داره میدوعه هلش بده بیفته تو دره

1400/07/27 - 13:27 ·
Reza14

لازم باشه مردها زیر اب هم نفس میکشن رها {-33-} اه اه چ دنیای زشتی میشه بدون مرد {-18-}

1400/07/27 - 13:34 ·
Reza14

نتوان رسید بهش نازگل ،مرد موفق با سرعت نورحرکت میکنه {-7-}{-18-}

1400/07/27 - 13:35 ·
roya15

بدون زن دنیا جهنمه {-34-}

1400/07/27 - 14:32 ·
Reza14

جهنم فوق العادس {-18-}

1400/07/27 - 15:30 ·
Nazgol

جلوت دره نباشه {-2-}

1400/07/27 - 18:20 ·
Reza14

دره اون شکلی ک تو گذاشتی عالیه {-18-}

1400/07/28 - 10:47 ·
Nazgol

اره میمیره من میمونم و پاریس

1400/07/28 - 10:48 ·
Reza14

عه مگه طرف تو بودی {-7-}

1400/07/28 - 10:55 ·
Nazgol

ها دیگه

1400/07/28 - 11:25 ·
Reza14

لنتی {-7-}

1400/07/28 - 11:37 ·