مغز آدمیزاد دوست داره ‌همه چیز رو بسط بده

مثلا وقتی از دور میبینی که یکی چهره‌ی زیبا یا جایگاه اجتماعی خوبی داره؛ بقیه ویژگی‌های که از نظرت خوبه هم در ذهنت به اون فرد نسبت میدی درصورتیکه اصلا واقعیت نداره

گول این بسط ذهنی رو نخورید. خیلی از آدما آواز دهل‌اند؛ از دور خوش‌اند

2021/10/19 - 13:42