هیچ وقت ؛
‏«قرص هایی» که
‏حالِ آدم را «خوب» می کنند
‏جای «خوب هایی» که
‏دلِ آدم را «قرص» می کنند
‏نمی گیرند...!

2021/10/19 - 17:37 در بوشهری ها
دیدگاه
ram

زیبا بود

1400/07/27 - 17:44 ·
ber99keh

متشکرم {-35-}{-35-}{-35-}

1400/07/27 - 17:44 ·
ram

خواهش میکنم هم استانی

1400/07/27 - 17:45 ·
ber99keh

عه هم استانی.جالبه

1400/07/27 - 17:48 ·
ram

بله بله خخخ

1400/07/27 - 17:49 ·
ber99keh

خوشبختم

1400/07/27 - 17:52 ·
ram

همچنین

1400/07/27 - 17:57 ·