من و بی احساسم !
چون ندارم خودمو
کنم
که فردای نیستن...


2021/10/20 - 02:50
پیوست عکس:
IMG_20211020_024755_393.jpg
IMG_20211020_024755_393.jpg · 1080x1080px, 47KB