پاییز برای دلداده ها پاییز است...

2021/10/20 - 09:28
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۲۰-۰۸۱۴۴۰_Instagram.jpg
Screenshot_۲۰۲۱۱۰۲۰-۰۸۱۴۴۰_Instagram.jpg · 1080x880px, 573KB
دیدگاه
Khazan60

پاییزشروع وپایان یک خاطره...‌

1400/07/28 - 09:40 ·
sara65

خاطره ها هیچ پایانی ندارند.

1400/07/28 - 09:41 ·
sara65

همانطور که از اسمش پیداست در یاد و خاطر ماندگارند

1400/07/28 - 09:42 ·
Khazan60

{-35-}

1400/07/28 - 10:55 ·