خداروشکر دانشگاه ها داره حضوری میشه،
من یه مدت انقدر تنهایی روم فشار اورده بود میرفتم تنه میزدم به مامانم که جزوه هاش بریزه زمین
2021/10/20 - 10:59
دیدگاه
ber99keh

{-11-}{-11-}{-11-}

1400/07/28 - 11:03 ·
Reza14

{-33-}{-7-}
سلام ابجی خوبی

1400/07/28 - 11:05 ·
ber99keh

سلام داداش رضا خوبم.تو خوبی؟

1400/07/28 - 11:07 ·
Reza14

قربون تو هی شکر نفسی میاد ولی نمیره لنتی {-7-}{-18-}

1400/07/28 - 11:08 ·
ber99keh

{-7-}

1400/07/28 - 11:09 ·
Reza14

به من یا نفسی میخندی {-18-}

1400/07/28 - 11:11 ·
ber99keh

گزینه ی دوم

1400/07/28 - 11:13 ·
Reza14

نفس های خودم ابجی انتنت ماهواره نگیره {-18-}

1400/07/28 - 11:16 ·