شما با خانوادت برو خرید، قطعا تمام مدت دارن قانعت میکنن که هرچی میخوای بخری رو تو خونه دارید؛ حتی اگه برای خرید تراکتور رفته باشید

@Nazgol
2021/10/20 - 11:30
دیدگاه
Nazgol

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}
خیر اصنم

1400/07/28 - 11:32 ·
Reza14

{-18-}{-18-} یعنی تراکتور داری خونه پس

1400/07/28 - 11:35 ·
Nazgol

نه تو لبتابم عکسش دارم

1400/07/28 - 11:36 ·
Reza14

خوبه {-18-}

1400/07/28 - 11:40 ·