خوبه هممون سرمون با این موبایلا گرمه...
قدیما که مردم سرگرمی نداشتن تعطیلات فقط میشستن بچه درست میکردن

@sarzaminman101
2021/10/20 - 11:42
دیدگاه
sarzaminman101

اره والله

1400/07/28 - 16:18 ·
Reza14

{-35-}{-7-}

1400/07/28 - 17:34 ·
sarzaminman101

اون زمون فقط دله خردنه جفتی کردنه و وچه ایاردنه خخخخخخ

1400/07/28 - 17:37 ·
Reza14

اره و {-18-}

1400/07/28 - 17:42 ·
sarzaminman101

{-33-}{-35-}

1400/07/28 - 17:44 ·