لذت خوردن خودِ اُملت یه طرف....
اون لقمه‌ی آخری که میکشی تَه ظرف هم یه طرف ؛)

2021/10/20 - 11:54 در بوشهری ها
دیدگاه
Reza14

اخ گفتی {-a151-}

1400/07/28 - 11:58 ·
ber99keh

خیلی می چسبه {-7-}

1400/07/28 - 12:05 ·
Reza14

بشرطی بتونی برنده باشی نونتو زودتر از بقیه بکشی {-18-}

1400/07/28 - 12:06 ·
ber99keh

من فقط واسه خودم درست کردم بقیه دیگه کجا بودن {-11-}

1400/07/28 - 12:09 ·
Reza14

فک کن بزارم تنها بخوری {-10-}

1400/07/28 - 12:10 ·
ber99keh

{-18-}{-9-}خودت واسه خودت درست کن

1400/07/28 - 12:13 ·
Reza14

وقتی ابجی هست غلط بکنم برم تو اشپزخونه {-18-}

1400/07/28 - 12:15 ·
ber99keh

مگه من خدمتکارتم {-6-}برو بگو پلنگا و خرسات واست آشپزی کنن {-7-}

1400/07/28 - 12:19 ·
Reza14

دور ازجونت ابجی شما سروری {-7-}
چش چش فقط یادت باشه اجازه دادی ها پلنگا و خرسامو بیارم خونه واسه اشپزی {-18-}

1400/07/28 - 12:20 ·
ber99keh

من کی گفتم بیاریشون خونه.گفتم برو تا واست آشپزی کنن {-a199-}{-a129-}{-a123-}

1400/07/28 - 12:23 ·
Reza14

کجا اشپزی با کدوم اجاق گاز، ظرف و ظروف ، اصلن ب اینکه کرونا بگیرم فک کردی اجازه بده بیان خونه کارشونو بکنن برن {-7-}{-18-}

1400/07/28 - 12:25 ·
ber99keh

نچ پلنگا خودش خونه دارن تو نگرانشون نباش {-18-}{-18-}{-18-}

1400/07/28 - 12:30 ·
Reza14

راحت نیستم خونشون معذبم ، اجازه بده بیارم خونه واسه املت {-7-}{-18-}

1400/07/28 - 12:33 ·
ber99keh

{-a70-}{-a70-}{-a70-}

1400/07/29 - 08:33 ·