رفته بودم مجلس عقد یکی از رفقام ،

خانواده ی داماد میگفتن :

نون و پنیر آوردیم ؛ دخترتونو بردیم


خانواده ی عروس با خوشحالی میگفتن :

نون و پنیر ارزونی تون ؛ ترشی چپوندیم بهتون

@nooor
2021/10/20 - 12:02
دیدگاه
nooor

{-18-}

1400/07/29 - 21:49 ·
Reza14

{-18-}

1400/08/1 - 11:58 ·