دَردا و دریغا
که در این بازی خونین
بازیچه‌ی ایام،
دلِ آدمیان است...؟
2021/10/20 - 12:58
دیدگاه
Nazgol

{-a82-}{-a82-}{-a69-}

1400/07/28 - 14:22 ·