2021/10/20 - 14:45
پیوست عکس:
9805217074100.jpg
9805217074100.jpg · 1080x1015px, 186KB
دیدگاه
yasi

قشنگه هم متن هم رنگ تصویر یه حس خوب داره{-35-} البته بازم اسم صاحب اثر نیس{-11-}

1400/07/28 - 15:50 ·
roya15

تاریخ ندارع چرا یاسی؟{-11-}

1400/07/28 - 16:34 ·
masood

مرررسی یاسی ، نگاهت زیباست ، {-35-} والا اکثر نویسنده هاش گمنام هستن و تـو یه سایتی میرم بخشی از مطلب شونو میزارم اینجا ، انگار دارن تمرین شعر نو و متن ادبی می کنن قبل اینکه معروف بشن من معروف شون می کنم ، بدون اسم {-11-}

1400/07/28 - 16:49 ·
masood

رها از من بپرس من اولین پست روزم تاریخ داره ، و بعدش دیگه بدون تاریخه {-11-}

1400/07/28 - 16:51 ·
yasi

رها ایشون واسه پست هاش روال خاصی داره منم یه کم گذشت تا متوجه شدم{-11-}

1400/07/28 - 17:07 ·
yasi

خواهش مسعود{-35-}... من جایی شعری خوشم بیاد بدون اسم باشه معمولا وقت میذارم سرچ میکنم ببینم پیداش کنم... پس باید ازت تشکر کنن اونم گمنام{-11-}

1400/07/28 - 17:09 ·
masood

خخخ مرررسی آره ولی چون آدم مغروری نیستم بهشون گفتم تشکر لازم نیس {-18-}

1400/07/28 - 17:23 ·
yasi

چقد تو خوبی {-18-}

1400/07/28 - 17:24 ·
masood

اسپند دور و برت نیس {-18-}

1400/07/28 - 17:39 ·
yasi

چشام شور نیس {-18-}

1400/07/28 - 17:55 ·
roya15

مسعود یاسی میدونه من پستا تاریخ دارتو میزارم استوری وات ساپ {-11-}

1400/07/28 - 18:46 ·
yasi

رها من لو ندادم خودت گفتی{-18-}

1400/07/28 - 18:48 ·
roya15

ارع گفتم تا لوم ندادی خودم بگم {-18-}

1400/07/28 - 19:15 ·
yasi

دهنم قرصه خیالت راحت{-18-}

1400/07/28 - 19:17 ·
masood

عه رها بگو چرا ایقد معروف شدم پ پستام تو اینستا هم داره چرخ میزنه {-18-}

1400/07/28 - 21:18 ·
masood

دود کن واسه بقیه یاسی ، تو ک از ما ملتی {-18-}

1400/07/28 - 21:19 ·
yasi

باشه واست دود میکنم {-18-}

1400/07/28 - 21:26 ·