یه نفر با یه زن کارمند ازدواج میکنه قرار میزارن مرد خرجی خونه رو بده زنش کرایه خونه رو
بعد از بیست سال شوهرش میمیره زنش میفهمه خونه ماله شوهرش بوده هر ماه کرایه خونه رو از زنش میگرفته میداده بابت خرجی خونه
{-w23-}{-w23-}
2021/10/20 - 16:47
دیدگاه
1angel

{-18-}

1400/07/28 - 16:58 ·
gholamali234

خو چه کار کنیم تو این اوضاع بیکاری بگویم ما هم کار می کنیم دیگه.خخخخخخ{-33-}

1400/07/28 - 17:00 ·
1angel

ی همچین چیزایی تو خودتون دارین {-18-}

1400/07/28 - 17:04 ·
gholamali234

ها یه ایطو چیایی تو خودمون برا خودمون داریم.خخخخخ

1400/07/28 - 17:05 ·
Reza14

دمش گرم {-18-}

1400/07/28 - 17:39 ·