هیچ‌ نیمه ی ‌گمشده‌ای وجود ندارد!
تنها چیزی که وجود دارد تکه‌هایی از زمان است که در آن‌ها،
ما با کسی حال خوشی داریم؛
حالا ممکن است سه دقیقه باشد
دو‌ روز، پنج سال یا همه‌ی عمر …
کتاب :زندگی من
2021/10/20 - 19:04
پیوست عکس:
50928c27caa7c7b8bc9533b86cd0b4ea.jpg
50928c27caa7c7b8bc9533b86cd0b4ea.jpg · 748x960px, 70KB
دیدگاه
Nazgol

لایک
خشکل بود

1400/07/28 - 19:16 ·
yasi

لایک به وجودت عزیزم{-41-}

1400/07/28 - 19:17 ·
Amiiir

تا کمر زیر آبه

1400/07/28 - 19:33 ·
yasi

امداد نجات هم رسید

1400/07/28 - 19:35 ·
masood

لایک یاسی {-35-}

1400/07/28 - 21:23 ·
yasi

مرسی مسعود {-35-}

1400/07/28 - 21:25 ·