کیفیت عشق و دوست داشتن به طول زمانش نیست..
گاهی با یه نفر آشنا میشی تو یه روز به اندازه ی پنج سال خاطره خوب میسازی؛گاهی ام با یه آدم اشتباه تو ۵ سال،سی دقیقه خاطره ی خوب نداری..!
2021/10/21 - 02:01
دیدگاه
ali-2

۵ سال عاشق بودی

1400/07/29 - 02:07 ·
mehrrsa

مثاله

1400/07/29 - 12:41 ·