هیچ وقت اخرین حرف های پدربزرگم قبل مرگش رو یادم نمیره

که میگفت:

نردبون رو تکون نده حیوان
2021/10/21 - 07:36
دیدگاه
mohsen3335

{-l11-}

1400/07/29 - 07:38 ·
gholamali234

{-33-}

1400/07/29 - 07:42 ·
mohsen3335

عه شکلکه باز نشده !
{-18-}{-18-}

1400/07/29 - 07:45 ·
gholamali234

من فهمیدم جز خنده نمی تونه چیزی باشه.خخخخخخ

1400/07/29 - 07:46 ·