2021/10/21 - 09:49
پیوست عکس:
9805230000.jpg
9805230000.jpg · 1080x1113px, 174KB
دیدگاه
yasi

دلت شاد و لبت خندون{-35-}

1400/07/29 - 09:52 ·
masood

مرررسی یاسی ، صبحت بخیر {-35-}

1400/07/29 - 09:55 ·
yasi

خواهش و صبح تو هم بخیر {-35-}

1400/07/29 - 09:57 ·
masood

میگن شمال بارونه
مشهد ک هفت ماهه نم نزده
جنوب چی ؟

1400/07/29 - 09:59 ·
yasi

شمال که همیشه بارونه
شما که باید انتظار برف بکشین دیگه
اینجام فک کنم از مرداد نباریده

1400/07/29 - 10:01 ·
masood

ما ک فعلا تو برزخ هستیم
روزا کولر روشن می کنیم
شبا شوفاژ {-7-}

1400/07/29 - 10:05 ·
yasi

نه ما به برزخ نرسیدیم حواشی جهنمیم یه کم بهتر شده ولی کولر روشن میکنیم{-20-}

1400/07/29 - 10:09 ·
masood

حساب کردیم امسال ایقد پول برق مصرف کولر اومده ، جم میکردیم یه کولر دیگه می خریدیم {-7-}

1400/07/29 - 10:15 ·
yasi

کولر آبی یا گازی؟ اونوقت کولر جدیده هم که بدون برق کار نمیکرد{-34-}

1400/07/29 - 10:28 ·
masood

گازی ، آره وقتی هنوز تو عصر زغال سنگی زندگی می کنیم بیشتر از این هم انتظار نیس

1400/07/29 - 10:31 ·
yasi

برو دعا کن به عقب تر برنگردیم

1400/07/29 - 10:34 ·
masood

فعلا ک همه مردم دنیا کنار هم ب خوشی زندگی می کنن ما همچنان نگران موج ششم هستیم {-7-}

1400/07/29 - 10:42 ·
yasi

اره به لطف مدیریت عالی{-20-}

1400/07/29 - 10:47 ·
masood

{-7-} {-35-}

1400/07/29 - 10:51 ·