نشان
ز عالمِ آوارگی نبود هنوز

که ساخت عشق تو
آوارهٔ جهان، ما را

2021/10/21 - 12:29
پیوست عکس:
4944f118315e6d84279eb387bee72374.jpg
4944f118315e6d84279eb387bee72374.jpg · 900x600px, 81KB
دیدگاه
Amiiir

محتشم اسم زنه یا مرد؟؟؟

1400/07/29 - 13:27 ·
yasi

خب امروز هیشکی در حال غرق نبود اسم شاعر مشکل داشت تا فردا ببینیم چی میشه

1400/07/29 - 13:47 ·
masood

زیباست {-35-}

1400/07/29 - 14:13 ·
yasi

نگاهت زیباست مسعود{-35-}

1400/07/29 - 14:14 ·
Nazgol

لایک

1400/07/29 - 19:28 ·
yasi

فدات نازی{-41-}

1400/07/29 - 19:33 ·