چو قناری به قفس ؟
یا چو پرستو به سفر...

هیچ یک!

من چو کبوتر
نه رهایم، نه اسیر....

2021/10/21 - 12:41
دیدگاه
yasi

لایکی{-35-}

1400/07/29 - 12:46 ·
mohsen3335

مرسی {-35-}

1400/07/29 - 12:47 ·
yasi

خواهش{-35-} هر چند یه چی کم هس

1400/07/29 - 12:47 ·
mohsen3335

ناشناسه

1400/07/29 - 12:48 ·
yasi

1400/07/29 - 12:50 ·
mohsen3335

مرسی

1400/07/29 - 12:58 ·