دستم به بودنت
نمی رسد.
اما بگذار سر بسته از دلم برایت بگویم
طوری دوسـتت می دارم
که هر شبانه روز بی آنکه ببینمت
بی آنکه ببوسمـــت
بی آنکه لمست کنم
بودنی ترین
بودنیِ شخصِ جهانم شده ای...


2021/10/21 - 15:05
پیوست عکس:
5dff31f8b4dc7.jpg
5dff31f8b4dc7.jpg · 500x680px, 42KB

باز نشر توسط