فقط اونجا که شفیعی کدکنی میگه:
" آنچه می‌خواهم نمیبینم
و آنچه میبینم نمی‌خواهم "

کاملا معلومه رفته سر قرار و ‌طرف مثل عکساش نیست

{-7-}

2021/10/23 - 08:02