تو را بايد نواخت...
نوشتن
دردي از دل تنگي دوا نمي كند
بايد به جاي قلم
ساز بدست بگيرم ...!


2021/10/25 - 00:24
پیوست عکس:
IMG_20211025_002450_855.jpg
IMG_20211025_002450_855.jpg · 1024x1280px, 238KB
دیدگاه
Farid

گیتار
یادته ک من استاد گیتارم

1400/08/3 - 00:26 ·
mehrrsa

عع جدی من گیتار دارم اما متاسفانه بلد نیستم نقش دکورو واسم داره{-11-}

1400/08/3 - 00:27 ·
Farid

نه من کامل بلدم نت ریتم مال یاماها یو اسه

1400/08/3 - 00:40 ·
mehrrsa

سخته من خواستم شروع کنم داداشم بلده همون بار اول گفتم بیخیال من شو من نمیخوام یاد بگیرم

ولی خیلی خوبه

1400/08/3 - 00:42 ·
Farid

یروز میریم کنار دریاچه خلیج تهران نت ریتم سلطان قلبم تو هستیو یادت میدم{-7-}

1400/08/3 - 00:46 ·
mehrrsa

مرسی استاد حتما{-29-}

1400/08/3 - 00:47 ·
Farid

اگه شاگرد خوبیم بودی میریم ولیعصر بستنی ۵۰ سانتی یدونه دونفری موخوریم اگ کرونا نگیریم{-33-}

1400/08/3 - 00:49 ·
mehrrsa

خوب تهرانو بلدیا
خسیس نباش دوتا بگیر خب

1400/08/3 - 00:50 ·
Farid

باو من یمدت تهران ورزشو رفیق بازی میکردم مخصوصا عاشق اون کافه جبلی دور میدون تجریشم ک سبک قدیمه
نوچ یدونه باهم خخخخ

1400/08/3 - 00:53 ·
mehrrsa

اوه اوه رفیق بازم بودی
چقده خسیسی تو پولاتو میخوای چیکار خسیسس

1400/08/3 - 00:54 ·
Farid

با دوستام باشگاهو شمیران پارتیو دربندو توچالو ک توبه کردم کلا
خسیس نیستم اتفاقا دست بکارتم شما امر کن ستا بگیرم
چقد پارک وی میرفتم هووووووف کافه دانشجو

1400/08/3 - 00:58 ·
mehrrsa

مرسی شوخی بود
جا داره بگی کجایی جوونی یادش بخیر {-11-}

1400/08/3 - 01:00 ·
Farid

خخخخخخخ واا

1400/08/3 - 01:02 ·

باز نشر توسط