کاستوکندریت یک اصطلاح پزشکی برای التهاب غضروف است که دنده‌های شما را به استخوان سینه (جناغ) متصل می‌کند. این یک بیماری رایج است که به عنوان سندرم دیواره قفسه سینه نیز شناخته می‌شود. روش‌های درمانی گوناگونی برای این بیماری وجود دارد که از انواع رایج آن، فیزیوتراپی است.
ادامه در مقاله ...2021/10/25 - 11:45 در فیزیوتراپی ایرانیان
پیوست عکس:
کاستوکندریت با چه علائمی همراه است؟.jpg
کاستوکندریت با چه علائمی همراه است؟.jpg · 799x409px, 67KB